Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Intertextualita, polyfonie, heteroglosie: úvodem

Jana Hoffmannová, Světla Čmejrková

[Články]

(pdf)

Intertextuality, Polyphony, Heteroglossia: Introduction

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 4, s. 245-252

Předchozí Alena Míšková, Ludmila Uhlířová: Dějiny Ústavu pro jazyk český poprvé knižně

Následující Elda Weizman: Irony in news interviews: Dialogism and intertextuality