Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Specifika intertextovosti ve filozofickém diskurzu (na příkladu prací Jana Patočky)

Soňa Schneiderová

[Články]

(pdf)

The specifics of intertextuality in philosophical discourse (on the example of Jan Patočka’s works)

A B S T R A C T
The study tries to point out the specificity of intertextual relationships in a philosophical text in which two aspects are reflected – the diversity of a particular discursive community, arising from the complex hierarchy and historical progression of philosophical thinking, and the specificity resulting from the unique personality of the author-philosopher. Using selected works of Jan Patočka, the paper deals with the ways in which intertextuality is manifested, and with the rate of distinctness of intertextual relationships and the extent of specificity and delimitation of individual elements of pretext in a particular type of texts. Based on specific textual material, it analyzes the means of intertextuality – namely quotations, allusions, the functioning of proper nouns, and the ambiguity of italics and quotation marks. Through this detailed analysis, the paper reveals the sense of the author’s intertextual instructions and the involvement of intertextual elements in forming a philosophical conception oriented toward phenomenology. The main text analyzed is the fourth chapter of Patočka’s book The Natural World as a Philosophical Problem, entitled Sketch for a philosophy of language and speech, in which Patočka presents his philosophical reflections on language.

Key words: intertextuality, philosophical discourse, phenomenology, Jan Patočka, quotation, allusion, style and text
Klíčová slova: intertextovost, filozofický diskurz, fenomenologie, Jan Patočka, citace, aluze, styl a text

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka PedF UK
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
sona.schneiderova@pedf.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 4, s. 324-344

Předchozí František Daneš: „Vícehlasí“ v českých lidových písních: několik textovělingvistických sond do jejich textury

Následující Lucie Saicová Římalová: Intertextualita v procesu osvojování: raná dětská řeč