Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Za Světlou Čmejrkovou

Jana Hoffmannová, Petr Kaderka

[Kronika]

(pdf)

In memoriam: Světla Čmejrková

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 1, s. 73-77

Předchozí Ivo Vasiljev: František Daneš: Kultura a struktura českého jazyka

Následující Vít Dovalil: Jak se dobrat pragmatického standardu?