Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Tři „nové“ modifikační částice v češtině: schválně, normálně a jako

Karsten Rinas

[Články]

(pdf)

Three ‘new’ Czech modal particles: schválně, normálně and jako / Drei ‚neue’ tschechische Abtönungspartikeln: schválně, normálně und jako

A B S T R A C T
It is a common opinion that Czech modal particles evolved under the influence of the German language. Moreover, investigations of Czech modal particles are heavily Germanbased in the sense that they are intended to identify Czech equivalents of German particles. This article is an attempt to look at the Czech system of modal particles not primarily from the German perspective, but on the basis of a general theory of modal particles. This approach leads to the identification of three Czech particles, the modal functions of which have not yet been noticed. It turns out that they have no clear German equivalents. Therefore, it is likely that they did not evolve under German influence.

Z U S A M M E N F A S S U N G
Es wird allgemein angenommen, dass die tschechischen Abtönungspartikeln unter dem Einfluss des Deutschen entstanden seien. Darüber hinaus sind die Untersuchungen zu tschechischen Abtönungspartikeln in hohem Maße deutschbasiert in dem Sinne, dass sie darauf angelekt sind, tschechische Äquivalente zu deutschen Partikeln zu bestimmen. Dieser Aufsatz ist ein Versuch, das System der tschechischen Abtönungspartikeln nicht primär aus deutscher Sicht, sondern im Rekurs auf eine allgemein-theoretische Definition der Abtönungspartikeln zu betrachten. Dies resultiert in einer Identifizierung dreier tschechischer Abtönungspartikeln, deren abtönende Funktionen bis lang noch nicht registriert wurden. Es wird gezeigt, dass diese Partikeln keine klaren deutschen Entsprechungen haben. Daher ist es wahrscheinlich, dass sie nicht unter deutschem Einfluss entstanden sind.

Key words: Czech, German, modal particles, language contact, borrowing, autochthonic development
Klíčová slova: čeština, němčina, modifikační částice, jazykový kontakt, výpůjčka, autochtonní vývoj

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra germanistiky FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
K.Rinas@seznam.cz

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 3, s. 163-177

Předchozí Ivo Vasiljev: Druhá konference o multilingvismu v Dubrovníku

Následující Vojtěch Veselý: K významovým vztahům v apoziční skupině