Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K významovým vztahům v apoziční skupině

Vojtěch Veselý

[Články]

(pdf)

On semantic relations in the appositional group

A B S T R A C T
The aim of this paper is to analyze semantic relations in appositional groups consisting of nominal or adverbial phrases. It is possible to identify either a single potential semantic relation, or two opposing potential semantic relations between components of an appositional group. The opposing relations are either of the same type (predication vs. predication, determination vs. determination), or of a different one (predication vs. determination). The realization of these relations is influenced by a formal factor, i.e. the linear and intonational rendering of the appositional group. In general, predication can be realized both regressively and progressively, whereas determination can be realized only regressively, unless the second component of the appositional group is made up of a semantically incomplete word, e.g. a relationally locative adverb, or unless the relationship between the components is something different than referential identity/inclusion. Relationally locative adverbs determine either (expressed or unexpressed) defined space or a (expressed or unexpressed) spatial orientator; in the latter case they are functionally close to prepositions.

Key words: apposition, appositional group, predication, determination, relationally locative adverb
Klíčová slova: apozice, apoziční skupina, predikace, determinace, lokačně lokalizující adverbium

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
vvesely@ujc.cas.cz

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 3, s. 178-194

Předchozí Karsten Rinas: Tři „nové“ modifikační částice v češtině: schválně, normálně a jako

Následující Anna Čermáková: Jaký slovník uživatelé češtiny potřebují? O Slovníku současné češtiny nakladatelství Lingea