Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech

Michael Betsch

[Recenze]

(pdf)

Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 4, s. 302-307

Předchozí Pavlína Jínová: Zdenka Rusínová: Pokušení struktury

Následující Jiří Zeman: James Wilson: Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic