Časopis Slovo a slovesnost
en cz

James Wilson: Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic

Jiří Zeman

[Recenze]

(pdf)

James Wilson: Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 4, s. 307-310

Předchozí Michael Betsch: Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech

Následující Petr Kaderka: Jürgen Streeck: Gesturecraft: The Manu-Facture of Meaning