Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jürgen Streeck: Gesturecraft: The Manu-Facture of Meaning

Petr Kaderka

[Recenze]

(pdf)

Jürgen Streeck: Gesturecraft: The Manu-Facture of Meaning

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 4, s. 310-315

Předchozí Jiří Zeman: James Wilson: Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic

Následující Björn Jernudd: On the occasion of J. V. Neustupný’s 80th birthday