Časopis Slovo a slovesnost
en cz

On the occasion of J. V. Neustupný’s 80th birthday

Björn Jernudd

[Kronika]

(pdf)

On the occasion of J. V. Neustupný’s 80th birthday

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 4, s. 316-318

Předchozí Petr Kaderka: Jürgen Streeck: Gesturecraft: The Manu-Facture of Meaning

Následující Call for Papers: 3rd LINEE+ International Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time