Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních

Jiří Homoláč, Kamila Mrázková

[Články]

(pdf)

On the stylistic classification of linguistic (particularly lexical) items

A B S T R A C T
The aim of the article is to propose a suitable system of usage classifications for a Czech monolingual dictionary in preparation. We presuppose that the labeling of linguistic items should reflect the situation of their typical usage rather than their association with a structural variety of Czech (e.g. Standard Czech, dialects or Common Czech). The proposed system is based on our understanding of the Czech language situation as consisting of two basic communicative domains (or sets of communicative situations): (1) everyday communication and (2) the realization of higher communicative aims. Other criteria of distinction applied within both domains are: the spoken or oral form of the utterance, typically Bohemian or Moravian use, the position of the linguistic item on the axis of high, medium and low style, expressiveness of the linguistic item, its position on the temporal axis (archaic, historical, new…), and its affiliation with a social sphere (subject field). The combination of these criteria yields many categories, some of which are empty, irrelevant or marginal to the classification of lexical items. In reducing these categories to those relevant for lexicographic description, we propose and define eleven basic labels and eight two-part label combinations (though other, multi-part combinations are also possible).

Key words: usage labels, lexicography, monolingual dictionary, stylistics, communicative domain, Czech language situation
Klíčová slova: stylistické kvalifikátory, lexikografie, výkladový slovník, stylistika, komunikační sféra, jazyková situace češtiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
AKCENT College, s. r. o.
Bítovská 5, 150 00 Praha 4
jiri.homolac@seznam.cz

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
mrazkova@ujc.cas.cz

Slovo a slovesnost, ročník 75 (2014), číslo 1, s. 3-38

Předchozí Call for Papers: 3rd LINEE+ International Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time

Následující Miroslav Valeš: Jazyková diverzita a jazyková politika v Ekvádoru