Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Klára Buzássyová – Bronislava Chocholová – Nicol Janočková (eds.): Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej

Zuzana Děngeová, Michaela Lišková, Zdeňka Opavská, Vojtěch Veselý

[Recenze]

(pdf)

Klára Buzássyová – Bronislava Chocholová – Nicol Janočková (eds.): Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 1, s. 71-77

Předchozí Irena Vaňková: Alena Bohunická: Variety metafory

Následující Call for papers: 4th International Language Management Symposium: Reconsidering ‘the process’ in Language Management