Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Call for papers: 4th International Language Management Symposium: Reconsidering ‘the process’ in Language Management

[Sdělení redakce]

(pdf)

Call for papers: 4th International Language Management Symposium: Reconsidering ‘the process’ in Language Management

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 1, s. 78-79

Předchozí Zuzana Děngeová, Michaela Lišková, Zdeňka Opavská, Vojtěch Veselý: Klára Buzássyová – Bronislava Chocholová – Nicol Janočková (eds.): Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej

Následující Centrum akademického psaní