Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Objednací lístek

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Objednávám předplatné časopisu Slovo a slovesnost

od čísla

počet kusů

Cena ročníku 1998: 160 Kč / 4 čísla v ročníku

 

Jméno

Firma

Adresa

 

 

PSČ

IČO

Telefon

DIČ

Fax

 

Prosím o zaslání složenky ANO/NE

Výtisky si přeji zasílat doporučeně za zvýšenou sazbu poštovného ANO/NE

 

Datum

Podpis/razítko

 

Slovo a slovesnost, ročník 58 (1997), číslo 4, s. 319

Předchozí Vážení čtenáři,

Následující Z nových publikací Ústavu pro jazyk český AV ČR