Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Možnosti a úskalí jazykového popisu na základě formálního lingvistického aparátu: poznámky k nové syntaxi češtiny

Roland Wagner

[Rozhledy]

(pdf)

Possibilities and stumbling blocks of formal language description: Some remarks on the new book on the syntax of contemporary Czech

A B S T R A C T
This text introduces the reader to the recently published description of Czech syntax by J. Panevová et al. (2014) and takes the opportunity to add some remarks on its position within the Czech linguistic tradition on the one hand, and in the wider context of syntactic thought outside the Czech Republic on the other. The advantages of a multistratal approach to analyzing passives and other diatheses, over the surface-oriented approach in traditional Czech syntactic descriptions such as Šmilauer (1966), are demonstrated in more detail. Furthermore, I show how the theory of control is adapted from the government and binding framework to a syntactic framework based on dependency. In addition to the merits of the given analyses, several problematic issues are pointed out, especially relating to resultative diathesis and to the distribution of controlled pronouns in the deep structure.

Key words: Czech syntax, functional generative description, nominalization, diatheses, control, dependency syntax
Klíčová slova: syntax češtiny, funkční generativní popis, nominalizace, diateze, kontrola, závislostní syntax

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra německého jazyka a literatury PdF MU
Poříčí 9, 603 00 Brno
wagner@ped.muni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 77 (2016), číslo 1, s. 47-59

Předchozí Eva Krásová: První debata o arbitrárnosti jazykového znaku

Následující František Martínek: Ke kritice Slovníku současné češtiny