Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slavnostní seminář u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Petra Sgalla, DrSc., Dr.h.c.mult.

[Sdělení redakce]

(pdf)

Slavnostní seminář u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Petra Sgalla, DrSc., Dr.h.c.mult.

 

Slavnostní seminář

u příležitosti životního jubilea

prof. PhDr. Petra Sgalla, DrSc., Dr.h.c.mult.

 

pořádaný Pražským lingvistickým kroužkem,

Jazykovědným sdružením ČR

a Ústavem formální a aplikované lingvistiky

MFF UK

 

se koná

 

v pondělí 30. května 2016 v 15.00 až 17.00

v budově FF UK, Praha 1, Palachovo náměstí, 1. p., č. 104

 

 

Program semináře:

 

Tomáš Hoskovec: Úvodem: Paradoxy strukturalismu

Petr Karlík: Petr Sgall v kontextu mezinárodního gramatického myšlení stále aktuálnější

František Čermák: Poznámky o některých jazykových pojmech

Václav Cvrček: Jazyková kultura a standardizace

Patrice Pognan: Systémové srovnání české a polské flexívní morfologie

Jarmila Panevová: Funkční generativní popis – celistvý pohled na gramatiku

Eva Hajičová: Aktuální členění ve formálním popisu jazyka

Vladimír Petkevič: Co mi dalo studium Funkčního generativního popisu

Slovo a slovesnost, ročník 77 (2016), číslo 1, s. 80

Předchozí Irena Vaňková: Jana Bílková: Tautologie a kontradikce v češtině

Následující Václav Cvrček, Anna Čermáková, Michal Křen: Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny