Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Světla Čmejrková – Martin Havlík – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Jiří Zeman: Styl mediálních dialogů

Alena Bohunická

[Recenze]

(pdf)

Světla Čmejrková – Martin Havlík – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Jiří Zeman: Styl mediálních dialogů

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 77 (2016), číslo 2, s. 155-160

Předchozí Jiří Homoláč, Kamila Mrázková, Jitka Veroňková: Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě

Následující Vít Michalec, Vojtěch Veselý: K významu substantiv s převahou plurálových tvarů