Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Oldřich Uličný – Ondřej Bláha (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 6: Úvahy o české morfologii

Ivana Kolářová

[Recenze]

(pdf)

Oldřich Uličný – Ondřej Bláha (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 6: Úvahy o české morfologii

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 77 (2016), číslo 3, s. 224-229

Předchozí Jiří Nekvapil: Anne-Claude Berthoud – François Grin – Georges Lüdi (eds.): Exploring the Dynamics of Multilingualism: The DYLAN Project

Následující Irena Vaňková: Gratulace k narozeninám Aleny Macurové