Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Monotematické číslo

[Sdělení redakce]

(pdf)

Special Issue

 

 

 

Indoevropská srovnávací jazykověda:

nedávný vývoj a aktuální stav

 

Indo-European Comparative Linguistics:

Recent Development and State-of-the-Art

 

 

 

Hostující editoři / Guest Editors:

 

Václav Blažek – Ondřej Šefčík

Ústav jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Department of Linguistics and Baltic Studies, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, Czech Republic

Slovo a slovesnost, ročník 77 (2016), číslo 4, s. 241

Předchozí Halina Zawiszová, Martin Prošek: 4th International Language Management Symposium

Následující Ondřej Šefčík, Václav Blažek: Indo-European linguistics after two centuries: introductory remarks