Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Indo-European linguistics after two centuries: introductory remarks

Ondřej Šefčík, Václav Blažek

[Články]

(pdf)

Indo-European linguistics after two centuries: introductory remarks

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Department of Linguistics and Baltic Studies, Faculty of Arts, Masaryk University
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic
sefcik@phil.muni.cz
blazek@phil.muni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 77 (2016), číslo 4, s. 245-250

Předchozí Monotematické číslo

Následující Reiner Lipp: Final stops in Indo-European: their phonological classification as a key to the Proto-Indo-European root structure constraint