Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Syntaktická struktura komplexních predikátů v češtině

Václava Kettnerová

[Články]

(pdf)

The syntactic structure of Czech complex predicates

A B S T R A C T
In this paper, I describe the syntactic structure formation of Czech complex predicates with light verbs. I limit myself to a central type of Czech complex predicates, i.e. to the complex predicates composed of a light verb and a predicative noun expressed in the direct object. I demonstrate that in the deep syntactic structure, both the predicative noun and the light verb are characterized by their own valency complementations. In the deep structure, several nominal and verbal valency complementations are in coreference. I show that this coreference plays a crucial role in the distribution of valency complementations in the surface structure of complex predicates. Moreover, I introduce principles governing the surface structure formation of Czech complex predicates. On the basis of syntactically distinctive properties of complex predicates (the correspondence of the nominal ACTor with some of verbal complementations and the mapping of the semantic participant ‘Causator’ onto some of verbal complementations), I distinguish four types of complex predicates in Czech. Finally, I outline the open questions concerning the expression of the nominal ACTor and its coreference.

Key words: complex predicates, valency, syntactic structure, coreference of valency complementations
Klíčová slova: komplexní predikáty, valence, syntaktická struktura, koreference valenčních doplnění

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
kettnerova@ufal.mff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 1, s. 3-24

Předchozí ANNOUNCEMENT: 5th International Language Management Symposium: Interests and Power in Language Management

Následující Ľubomír Plesník: Vétálapaňčavimšati ako doklad civilizačno-kultúrnych osobitostí v slovesnom zobrazení životných stratégií