Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jürgen Spitzmüller: Graphische Variation als soziale Praxis: Eine soziolinguistische Theorie skripturaler ›Sichtbarkeit‹

Petr Mareš

[Recenze]

(pdf)

Jürgen Spitzmüller: Graphische Variation als soziale Praxis: Eine soziolinguistische Theorie skripturaler ›Sichtbarkeit‹

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 1, s. 67-73

Předchozí Jana Hoffmannová, Jiří Zeman: Výzkum syntaxe mluvené češtiny: inventarizace problémů

Následující Petar Vuković: Jiří Nekvapil – Tamah Sherman (eds.): International Journal of the Sociology of Language, 232: Special Issue: The Language Management Approach: Perspectives on the Interplay of Bottom-Up and Top-Down