Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Martina Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983)

Ludmila Uhlířová

[Recenze]

(pdf)

Martina Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 2, s. 169-176

Předchozí Vít Dovalil: Jana Kusová: Morphologische Varianz der peripheren Substantivparadigmen im geschriebenen Gegenwartsdeutsch: schwache Maskulina, starke Feminina und gemischte Substantive

Následující Martina Ivanová: Pavla Kochová – Zdeňka Opavská (eds.): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny