Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Osmdesátiny profesora Jana Kořenského

Petra Vaculíková, Lukáš Zámečník

[Kronika]

(pdf)

Jan Kořenský turns 80

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 2, s. 189-192

Předchozí Eva Flanderková: Eva M. Fernándezová – Helen Smithová Cairnsová: Základy psycholingvistiky

Následující Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová: The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR