Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Štícha: Česko-německá srovnávací gramatika

Martin Šemelík, Tomáš Koptík

[Recenze]

(pdf)

František Štícha: Česko-německá srovnávací gramatika

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 3, s. 263–269

Předchozí Bohumil Fořt: Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda

Následující Martin Janečka: Martin Haspelmath – Andrea D. Sims: O čem je morfologie