Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Martin Haspelmath – Andrea D. Sims: O čem je morfologie

Martin Janečka

[Recenze]

(pdf)

Martin Haspelmath – Andrea D. Sims: O čem je morfologie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 3, s. 269–275

Předchozí Martin Šemelík, Tomáš Koptík: František Štícha: Česko-německá srovnávací gramatika

Následující Jasňa Pacovská: Bohemistická konference v Liberci