Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy

František Tůma

[Články]

(pdf)

Code-switching in expert-teachers’ EFL classrooms: A conversation analysis perspective

A B S T R A C T
The present study addresses the phenomenon of code-switching in English as a foreign language (EFL) classrooms. Theoretically and methodologically, the study builds on Auer’s sequential approach to code-switching, which employs ethnomethodological conversation analysis and views instances of code-switching as potential contextualization cues. The aim of the presented analysis was to uncover how the teachers and pupils used code-switching as a contextualization cue in frontal teaching. The data comprised 13 video-recordings of EFL classes in grades 6–9 conducted in Czech schools. The participants were 13 expert teachers and their pupils (aged 11–15 years). The analysis shows that the participants used code-switching (1) to engage in asides, (2) to conduct repair work and (3) to check understanding and emphasize what was said. The outcomes reveal some aspects of expert performance in teaching English as a foreign language.

Key words: code-switching, sequential approach, conversation analysis, contextualization cues, classroom interaction, teaching English as a foreign language
Klíčová slova: střídání kódů, sekvenční přístup, konverzační analýza, kontextualizační vodítka, interakce ve výuce, vyučování angličtiny jako cizího jazyka

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Institut výzkumu školního vzdělávání PedF MU
Poříčí 31, 603 00 Brno
tuma@ped.muni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 4, s. 283-304

Předchozí Redakce: Redakční oznámení

Následující Konstantin Lifanov: Asymetrická divergencia spisovnej slovenčiny a spisovnej češtiny na slovotvornej rovine