Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji

Petr Plecháč, Jaroslava Hlaváčová, Kristýna Merthová, Robert Kolár

[Články]

(pdf)

The distribution of prefixes in the Czech accentual syllabic trochee

A B S T R A C T
The article deals with the use of prefixes in the Czech accentual syllabic trochee. We test a hypothesis raised by Miroslav Červenka, Květa Sgallová, and Petr Kaiser which states that some authors in the 19th century used prefixes to moderate rhythmical irregularities. In our analysis – based on automatic prefix recognition in a large body of poetic texts from the Corpus of Czech Verse – we observe a clear tendency in the work of some authors to employ prefixes in such contexts with a frequency significantly higher than would be expected merely by chance. Furthermore, we observe this technique to be very common in the first half of the 19th century, but to gradually disappear in later works.

Key words: metrics and prosody, morphology, corpus linguistics, trochee, prefixes
Klíčová slova: versologie, morfologie, korpusová lingvistika, trochej, předpony

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro českou literaturu AV ČR
Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1
plechac@ucl.cas.cz
merthova.k@gmail.com
kolar@ucl.cas.cz
Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
jaroslava.hlavacova@mff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 4, s. 322-332

Předchozí Konstantin Lifanov: Asymetrická divergencia spisovnej slovenčiny a spisovnej češtiny na slovotvornej rovine

Následující Ondřej Slówik: Katharina König: Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion: Eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen