Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák – Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník

Zdeňka Hladká

[Recenze]

(pdf)

František Čermák – Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 1, s. 76-79

Předchozí Jan Dlask, Lenka Fárová: Mia Halonen – Pasi Ihalainen – Taina Saarinen (eds.): Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparison

Následující Acta onomastica