Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jana Marková: Religiöse Konzepte im tschechischen nationalen Diskurs (1860–1885)

Marek Nekula

[Recenze]

(pdf)

Jana Marková: Religiöse Konzepte im tschechischen nationalen Diskurs (1860–1885)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 2, s. 157-161

Předchozí Kamila Mrázková, Jiří Homoláč: Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny

Následující Stephanie Rudwick: Nkonko M. Kamwangamalu: Language Policy and Economics: The Language Question in Africa