Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Georges Lüdi, Katharina Höchle Meier & Patchareerat Yanaprasart (eds.): Managing Plurilingual and Intercultural Practices in the Workplace: The Case of Multilingual Switzerland

Lisa Fairbrother

[Recenze]

(pdf)

Georges Lüdi, Katharina Höchle Meier & Patchareerat Yanaprasart (eds.): Managing Plurilingual and Intercultural Practices in the Workplace: The Case of Multilingual Switzerland

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 3, s. 247-251

Předchozí Petr Mareš: Kirsten Adamzik: Textlinguistik: Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven

Následující Helena Özörencik: István Lanstyák – Gabriela Múcsková – Jozef Tancer (eds.): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku