Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jiří Zeman: Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965–2015)

Věra Dvořáčková

[Recenze]

(pdf)

Jiří Zeman: Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965–2015)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 4, s. 357–360

Předchozí He Shanhua: Li Yuming: Language Planning in China

Následující Helena Özörencik: Konference o standardizaci v „globální“ perspektivě