Časopis Slovo a slovesnost
en cz

A pseudo-coordinated Serial Verb Construction “wziąć i V2” in Polish

Alexander Andrason

[Články]

(pdf)

A pseudo-coordinated Serial Verb Construction “wziąć i V2” in Polish

A B S T R A C T
This article argues that a double-verb construction built around the verb wziąć and the element i – the so-called J(uncture)-WZIĄĆ gram – is a less canonical Serial Verb Construction (SVC). The gram complies with all the traits postulated as inherent to the prototype of SVCs with one noticeable exception – it exhibits an element that is homophonous with the conjunctive coordinator i ‘and’. However, i in the J-WZIĄĆ gram is not a true coordinator, nor is the J-WZIĄĆ gram a genuine coordinated structure. Rather, i functions as a dummy juncture, and the J-WZIĄĆ gram constitutes an example of pseudo-coordination – a stage on the grammaticalization path from coordination to verbal serialization.

Key words: Polish, Serial Verb Constructions, coordination, pseudo-coordination, cognitive linguistics, grammaticalization

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Department of Ancient Studies, Stellenbosch University
Private Bag X1, Matieland, 7602, South Africa
andrason@sun.ac.za

Slovo a slovesnost, ročník 80 (2019), číslo 3, s. 163–191

Předchozí ANNOUNCEMENT

Následující Silvie Cinková, Anežka Náhlíková: Žánrová preference v narativech dětí mladšího školního věku