Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Marián Sloboda, Petteri Laihonen & Anastassia Zabrodskaja (eds.): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change

Heiko F. Marten

[Recenze]

(pdf)

Marián Sloboda, Petteri Laihonen & Anastassia Zabrodskaja (eds.): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 1, s. 78–84

Předchozí Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát: Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939–1945

Následující Kamila Mrázková: Šesté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu