Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Emoční zakotvení poetiky Milana Kundery

Jakub Češka

[Články]

(pdf)

The emotional anchoring of the poetics of Milan Kundera

A B S T R A C T
This study aims to highlight the emotional foundation of the poetics of Milan Kundera, a topic often overlooked as a result of the exaggerated emphasis placed on the intellectual aspect of Kundera’s novels. It is evident here that we can infer Kundera’s poetics from three sources – lyricism, his dramatic work (plays, the construction of dramatic conflict, the function of on-stage speech) and essay writing. The study therefore focuses on rehabilitating the lyrical inspiration generally considered to have been surpassed at the moment of Kundera’s transition from poetry to novel writing. Here it is possible to demonstrate that not only Kundera’s poetic work, but also his specific grasp of the lyrical principle, is present in his later novels. I characterize Milan Kundera as a writer with a distinctive emotional insight, regardless of whether this is a genuine authorial quality or merely an ability evoked within the world of the novel. That is, in the analysis of Kundera’s work, we cannot insist upon any further interpretation.

Key terms: Milan Kundera, Bohumil Hrabal, affective response to literary text, lyrical principle
Klíčová slova: Milan Kundera, Bohumil Hrabal, afektivní odezva na literární text, lyrický princip

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra elektronické kultury a sémiotiky FHS UK
José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín
ceska@fhs.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 2, s. 126–144

Předchozí Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová: Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu

Následující Petr Kaderka: Stanislava Fedrová – Alice Jedličková: Viditelné popisy: Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce