Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Stanislava Fedrová – Alice Jedličková: Viditelné popisy: Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce

Petr Kaderka

[Recenze]

(pdf)

Stanislava Fedrová – Alice Jedličková: Viditelné popisy: Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 2, s. 145–150

Předchozí Jakub Češka: Emoční zakotvení poetiky Milana Kundery

Následující Jan Králík: Radovan Garabík – Mária Šimková (eds.): Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu