Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Radovan Garabík – Mária Šimková (eds.): Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu

Jan Králík

[Recenze]

(pdf)

Radovan Garabík – Mária Šimková (eds.): Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 2, s. 150–153

Předchozí Petr Kaderka: Stanislava Fedrová – Alice Jedličková: Viditelné popisy: Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce

Následující Petr Kaderka, Jiří Nekvapil, František Tůma: Etnometodologická konference v Mannheimu