Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Etnometodologická konference v Mannheimu

Petr Kaderka, Jiří Nekvapil, František Tůma

[Kronika]

(pdf)

Ethnomethodology conference in Mannheim

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 2, s. 154–160

Předchozí Jan Králík: Radovan Garabík – Mária Šimková (eds.): Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu

Následující Aleš Bičan: Kombinace konsonantu s vokálem v českých slovech cizího původu