Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jennifer Jenkins, Will Baker & Martin Dewey (eds.): The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca

Dunstan Clarke

[Recenze]

(pdf)

Jennifer Jenkins, Will Baker & Martin Dewey (eds.): The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 3, s. 218–222

Předchozí Martin Havlík: Výslovnost dentálních frikativ v anglicismech a anglických vlastních jménech: kodifikace – norma – úzus

Následující Lucie Jílková: Jan Volín – Radek Skarnitzl: Segmentální plán češtiny