Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jan Volín – Radek Skarnitzl: Segmentální plán češtiny

Lucie Jílková

[Recenze]

(pdf)

Jan Volín – Radek Skarnitzl: Segmentální plán češtiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 3, s. 223–227

Předchozí Dunstan Clarke: Jennifer Jenkins, Will Baker & Martin Dewey (eds.): The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca

Následující Vít Dovalil: Za Klausem J. Mattheierem (9. 6. 1941 – 8. 5. 2020)