Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Za Klausem J. Mattheierem (9. 6. 1941 – 8. 5. 2020)

Vít Dovalil

[Kronika]

(pdf)

In memoriam Klaus J. Mattheier (9. 6. 1941 – 8. 5. 2020)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 3, s. 228–230

Předchozí Lucie Jílková: Jan Volín – Radek Skarnitzl: Segmentální plán češtiny

Následující Martin Beneš, Ondřej Dufek: Ludmile Uhlířové k narozeninám