Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jubileum Jiřího Krause

Karel Šebesta

[Kronika]

(pdf)

Jiří Kraus turns 85

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 3, s. 236–240

Předchozí Martin Beneš, Ondřej Dufek: Ludmile Uhlířové k narozeninám

Následující Václava Kettnerová, Markéta Lopatková: Ke způsobům vyjádření vzájemnosti v češtině