Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Recepční studie českého vydání Auerovy Jazykové interakce

František Tůma

[Rozhledy]

(pdf)

A reception study of the Czech edition of Auer’s Linguistic Interaction

A B S T R A C T
In 2014 a book by Peter Auer was published, presenting major theoretical approaches to the analysis of linguistic interaction. This book, which is a Czech translation and adaptation of the German original, was quickly sold out and now, five years later, it seems vital to ask how the book has been accepted. This reception study therefore analyzes 9 book reviews as well as 24 citing articles and 41 citing theses (a total of 171 citations). The analysis shows that the book has been cited by authors from the fields of linguistics, sociology and education as well as by authors affiliated with interdisciplinary departments. It also reveals that some of the most cited chapters are those whose Czech translations are not yet available (namely works by Sacks, Garfinkel, Schütz and Gumperz). The findings also uncover how the strengths of the book are reflected in the book reviews, citing texts and citations – the citing authors and reviewers appreciate the biographic sections, the inclusion of authors whose works are not yet available in Czech, the terminological clarity, as well as the complex and interdisciplinary nature of the book.

Key words: reception study, citation analysis, linguistic interaction
Klíčová slova: recepční studie, citační analýza, jazyková interakce

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
tuma@phil.muni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 4, s. 283–305

Předchozí Tereza Hejdová, Miloslava Vajdlová: Deverbativnost versus deadjektivnost: k možnostem interpretace substantiv s dějovým příznakem (se zaměřením na období staročeské a středněčeské)

Následující Hana Srpová: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog: Výbor z textů