Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Světla Čmejrková: Jazyk a dialog: Výbor z textů

Hana Srpová

[Recenze]

(pdf)

Světla Čmejrková: Jazyk a dialog: Výbor z textů

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 4, s. 306–311

Předchozí František Tůma: Recepční studie českého vydání Auerovy Jazykové interakce

Následující Martina Berrocal: Martin Hájek – Petr Kaderka – Jiří Nekvapil – Tomáš Samec: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti