Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Gratulace Janě Hoffmannové

Olga Müllerová, Lucie Jílková

[Kronika]

(pdf)

Jana Hoffmannová turns 70

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 4, s. 317–323

Předchozí Martina Berrocal: Martin Hájek – Petr Kaderka – Jiří Nekvapil – Tomáš Samec: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Následující Ivana Bozděchová, Božana Niševa: K životnímu jubileu Olgy Martincové