Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K životnímu jubileu Olgy Martincové

Ivana Bozděchová, Božana Niševa

[Kronika]

(pdf)

Olga Martincová turns 75

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 4, s. 324–330

Předchozí Olga Müllerová, Lucie Jílková: Gratulace Janě Hoffmannové

Následující 3rd International Conference on Sociolinguistics. Diversities, New Media and Language Management