Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Petru Karlíkovi k sedmdesátinám

Markéta Ziková, Pavel Caha, Pavel Kosek

[Kronika]

(pdf)

Petr Karlík turns 70

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 82 (2021), číslo 1, s. 90–92

Předchozí Roland Wagner: Milada Hirschová: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou

Následující Martin Ološtiak, Marta Vojteková: Kompozitnosť a kompozícia: príspevok k charakteristike zložených slov na materiáli západoslovanských jazykov