Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Martin Konvička – Pavla Rašnerová – Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí

Tomáš Svoboda

[Recenze]

(pdf)

Martin Konvička – Pavla Rašnerová – Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 82 (2021), číslo 2, s. 164–169

Předchozí Helena Lohrová: František Tůma: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy

Následující Petr Karlík: Miroslav Grepl (14. 4. 1929 – 3. 4. 2021)