Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Václav Cvrček – Zuzana Laubeová – David Lukeš – Petra Poukarová – Anna Řehořková – Adrian Jan Zasina: Registry v češtině

Miroslav Zumrík

[Recenze]

(pdf)

Václav Cvrček – Zuzana Laubeová – David Lukeš – Petra Poukarová – Anna Řehořková – Adrian Jan Zasina: Registry v češtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 82 (2021), číslo 3, s. 249–254

Předchozí Luboš Veselý, Vojtěch Veselý: K presupozici předchozího (stejného/podobného) děje u prefigátů s při- a pře-

Následující Zdeněk Starý: Ladislav Nebeský (1937–2021)