Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ladislav Nebeský (1937–2021)

Zdeněk Starý

[Kronika]

(pdf)

In memoriam Ladislav Nebeský (1937–2021)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 82 (2021), číslo 3, s. 255–259

Předchozí Miroslav Zumrík: Václav Cvrček – Zuzana Laubeová – David Lukeš – Petra Poukarová – Anna Řehořková – Adrian Jan Zasina: Registry v češtině

Následující Magda Ševčíková: Bezpříponová substantiva a vyjadřování vidového protikladu u příbuzných sloves