Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Anna Christou: Žena v českém tradičním obrazu světa: Etnolingvistická studie

Jasňa Pacovská, Alex Röhrich

[Recenze]

(pdf)

Anna Christou: Žena v českém tradičním obrazu světa: Etnolingvistická studie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 83 (2022), číslo 2, s. 152–157

Předchozí Markus Giger: Patrick Sériot (ed.): Le nom des langues en Europe centrale, orientale et balkanique

Následující Jiří Nekvapil: Björn Jernudd osmdesátiletý